Diamant van die dag – 17 Mar 2020

Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit ‘n gawe uit die hand van God is.Wie kan eet, wie kan geniet as Hy dit nie moontlik maak nie?

Prediker 2 :24-25

A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God, 25 for without him, who can eat or find enjoyment?

Ecclesiastes 2: 24-25

See other Diamonds